Åker Fysioterapi og Manuellterapi

Vi er tre fysioterapeuter og en manuellterapeut som har driftstilskudd ved instituttet. I tillegg arbeider en fysioterapeuter hos oss en ettermiddag uten driftstilskudd. Hun har Mensendieck-gruppetrening.

Vår helsesekretær jobber tre dager i uka.

Vi har stor treningssal med forskjellige typer treningsutstyr og vi er spesielt godt utstyrt for tilpasset slyngebehandling.

Vi har tilbud om trykkbølgebehandling og Aktiv A –behandling for artroser i vektbærende ledd – se ellers spesialfelt under hver terapeut .
Vi undersøker og behandler individuelt og har et variert gruppetilbud.

Vi har 12 forskjellige grupper:

  • 2 grupper der pasienten har eget tilpasset program som utføres i sal under veiledning av manuellterapeut eller fysioterapeut
  • 1 gruppe for reumatikere
  • 3 grupper for slagrammede
  • 1 gruppe for KOLS – pasienter
  • 1 gruppe med fokus på avspenning/ øvelser inspirert av M. Feldekrais
  • 1 gruppe med fokus på kondisjon, koordinasjon og styrke
  • 12 timers kurs i kropp og kommunikasjon
  • 2 grupper Mensendieck-øvelser
  • 1 gruppe AktivA

Gry Gundersen Sogn

Fysioterapeut

Marta Eidahl Fladsrud

Fysioterapeut

Britt Nøren

Manuellterapeut

Roland Svensson

Fysioterapeut

Aud Jorun Lødemel

Helsesekretær