Ekspert på muskel og skjelett

ÅKER FYSIOTERAPI OG MANUELLTERAPI

Åker Fysioterapi ble etablert av Marta Eidahl Fladsrud og Bjørnar Fladsrud i 1981. I dag drives instituttet av Marta Eidahl Fladsrud, Gry Gundersen Sogn, Roland Svensson og Britt Nøren. Vi leier lokaler av Hamar kommune i Finsalsenteret.

Etter gjeldende smittevernforskrifter er aktiviteten ved vårt institutt nå godt i gang igjen. Vi jobber med 1 til 1 behandlinger og erfarer at hverdagene begynner å gå seg til.

Vi har prøvd etter beste evne å kontakte de pasientene som ved nedstengning av instituttet var under behandling. Dersom du ikke er blitt kontaktet, kan du gjerne nå melde deg dersom du er interessert i å gjenoppta behandlingen.

Når det gjelder treningsinstituttet ser det ut til at vi får åpne det medio juni.

Vi er svært glade for at vi alle er friske og gleder oss til å møte dere!

Om oss

Les mer

Vårt tilbud

Les mer

Kontakt oss

Les mer