Vi er tre fysioterapeuter og en manuellterapeut som har driftstilskudd og jobber på dagtid ved instituttet. I tillegg arbeider to fysioterapeuter hos oss en ettermiddag hver uten driftstilskudd. Vår helsesekretær jobber tre dager i uka.

Vi har stor treningssal med forskjellige typer treningsutstyr og vi er spesielt godt utstyrt for tilpasset slyngebehandling.

Vi undersøker og behandler individuelt og har et variert gruppetilbud.

Vi har 10 forskjellige grupper:

  • 2 grupper der pasienten har eget tilpasset program som utføres i sal under veiledning av manuellterapeut eller fysioterapeut
  • 1 gruppe for reumatikere
  • 3 grupper for slagrammede
  • 1 gruppe for KOLS – pasienter
  • 1 gruppe med fokus på avspenning/øvelser inspirert av M. Feldekrais
  • 1 gruppe med fokus på kondisjon, koordinasjon og styrke
  • 12 timers kurs i kropp og kommunikasjon